กล้องจุดแดง Sparc Solar Reddot

รหัสสินค้า : Sparc Solar Reddot.

ราคา

10.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กล้องจุดแดง Vortex Sparc Solar Reddot

The SPARC® SOLAR harnesses the power of the sun for up to 150,000 hours of battery life. Auto D-TEC technology automatically switches from solar to battery power when the sun can’t power the dot to your choice of 10 daytime illumination settings and two night-vision compatible settings. Its daylight bright, 2 MOA dot delivers a clear, precise point of aim, and is motion activation capable for worry-free activation in high stress situations.