กล้องจุดแดง Leupold DELTAPOINT PRO FDE

รหัสสินค้า : DELTAPOINT PRO

ราคา

24,500.00 ฿


27,500.00 ฿

 (-11%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 24,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

The DeltaPoint® Pro is proof that you don’t have to compromise performance on a small sight. Whether it’s topping your AR, shotgun, or pistol, the DeltaPoint Pro gives you a clear field of view and the bold aiming point you need in high-pressure situations. Crafted from aircraft-grade aluminum, this sight is made to handle abuse.

Visitors: 45,505