บริการซ่อมเครื่องช่วยเล็ง Hologram / Red Dot

รหัสสินค้า : CARE6

ราคา

1,400.00 ฿


1,600.00 ฿

 (-13%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,400.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บริการซ่อมเครื่องช่วยเล็ง Hologram / Red Dot

เครื่องช่วยเล็งชนิด Holosight / Red Dot ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ส่งผลให้ภาพจุด หรือ Hologram ที่ฉายขึ้นบนเลนส์ผิดปกติ เช่น แสงไม่เท่ากัน ตรงกลางชัด ขอบจาง ฯ ปัญหาเหล่านี้ สามารถส่งมา ตรวจสอบ ทำความสะอาดได้ เพื่อคืนสภาพให้กลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้ง