• อบรม Online เพื่อขออนุญาตซื้อปืน (ป.3)
  2,000.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-33%)
 • ออกใบรับรองประกอบ ป.3
  300.00 ฿
 • สมัครสมาชิกตลอดชีพ
  10,000.00 ฿
 • สมัครสมาชิกรายปี
  1,000.00 ฿
 • เช่าสนามยิงปืนพก Pistol Range Rental
  5,000.00 ฿
 • เช่าสนามยิงไรเฟิล Rifle Range Rental
  10,000.00 ฿
Visitors: 52,299