• เรียนยิงปืนชนวนริม .22
  6,500.00 ฿
 • เรียนยิงปืนไรเฟิล Rifle precision L.1
  6,500.00 ฿
 • เรียนยิงปืนไรเฟิลแบบส่วนตัว Rifle Precision L.1
  8,500.00 ฿
 • เรียนยิงปืนไรเฟิล Rifle Dynamic L.2
  8,500.00 ฿
 • เรียนยิงปืนพก Pistol Precision L.1
  6,500.00 ฿
 • เรียนยิงปืนพก Pistol Dymamic L.2
  6,500.00 ฿
 • เปิดประสบการณ์ยิงปืนพก
  3,500.00 ฿
 • เปิดประสบการณ์ยิงไรเฟิล RIFLE EXPERIENCE
  3,500.00 ฿
 • คลาสสำหรับเจ้าหน้าที่ Operator Course
  0.00 ฿
 • ATAK OPERATOR TRANING
  0.00 ฿
Visitors: 52,299